S monitorovacím systémem WEATHERHUB máte klima pod kontrolou!

Díky systému WEATHERHUB můžete snadno sledovat počasí, kontrolovat teplotu a jiné situace v domě či okolí, a co je ještě důležitější, můžete to celé provádět vzdáleně. Chcete-li jít ještě o krok dále, můžete připojit WEATHERHUB k jiným zařízením (např. pomocí produktu Conrad Connect) a vytvořit nebo importovat (IT) projekty kombinující zařízení a služby pro správu vašeho domova.

Je důležité se cítit doma dobře!

Je vzduch v dětském pokoji příliš suchý? Přijde k ránu mráz a bude třeba přemístit rostliny domů? Jsou správně zavřeny dveře mrazáku? Mají ryby v akváriu správnou teplotu vody? Pršelo dostatečně nebo se zahrada musí pozalévat? Jsou všechna okna a dveře zavřené? Pomocí systému WEATHERHUB můžete tyto informace kdykoli získat. Nezáleží na tom kde jste.

Jak funguje systém WEATHERHUB?

Speciální vysílače jednoduše nainstalujete tam, kde chcete měřit údaje o klimatu: na terase, do skladu, ve skleníku, v dětském pokoji, v akváriu nebo ve vinném sklípku atd. Jednotlivé vysílače odesílají data bezdrátově do malé jednotky (brána) a přes ni data putují do internetu přímo na zabezpečené serverové úložiště (cloud). Prostřednictvím chytrého zařízení (mobil, tablet) pak máte přístup ke všem informacím a to kdekoliv po celém světě.

Díky intuitivní a snadno použitelné aplikaci může nastavit horní či dolní alarmy. V případě překročení nastavené hodnoty směrem dolů či nahoru vás aplikace upozorní notifikací, že došlo ke spuštění alarmu. Naměřená data jsou uložena po dobu nejméně 90 dní a výhodou je též, že k datům může mít přístup více uživatelů.

Snadnější už to být nemůže – instalaci zvládne každý.

Velkou výhodou systému WEATHERHUB je skutečně až primitivní zprovoznění tohoto systému, Celý proces zabere pouze několik desítek vteřin a spočívá ve 4 krocích, které zvládne každý - tedy i ti, kteří jsou s technickými znalostmi na štíru:

Stažení aplikace

Stáhnete a nainstalujete si mobilní aplikaci WEATHERHUB (zdarma ke stažení pro systémy Android a iOS) na smartphone či tablet...

Zapojení brány

...zapojíte bránu (přijímač) do elektrické sítě a pomocí LAN síťového kabelu do routeru či switche, po cca 10 s. je brána připravena, svítí zelená LED dioda...

Vložení baterií

...vložíte baterie do senzoru, který chcete využívat (dodržte správnou polaritu), senzor začne vysílat měřené informace v několika krátkých intervalech a pak každých 7 minut ...

Skenování kódu

...v aplikaci kliknete na přidání nového senzoru a naskenujete QR kód daného čidla (lze zadat i ručně).

Bezplatná aplikace pro mobilní zařízení

Intuitivní aplikaci pro nejpoužívanější mobilní systémy (pro Apple od verze iOS 8, pro Android od verze 3.2) lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Můžete například pojmenovat libovolný senzor dle vlastního uvážení a stejně tak můžete na každém senzoru nastavit různé alarmy.

TIP: Klikněte na výše uvedený odkaz a nainstalujte si aplikaci na váš chytrý telefon či tablet. I když nemáte zakoupený žádný startovací balíček či senzor, můžete si aplikaci vyzkoušet, neboť po instalaci jsou v aplikaci k dispozici vybrané testovací senzory. Níže následuje popis aplikačního rozhraní.

Notifikace

Ikona aplikace číselně upozorňuje na počet aktivních alarmů.

Přehled senzorů

Na nástěnce (dashboard) vidíte všechny senzory, které jste přidali do aplikace. Zde je možné vybrat různé senzory, individuálně je pojmenovat, nastavit alarmy a přidat nebo smazat senzory. Ve spodní části obrazovky máte možnost přejít na nastavení aplikace nebo získat další informace. Má-li senzor aktivován nějaký alarm, objeví se u něj ikona alarmu.

Žluté pole v přehledu

Pole senzoru nalevo se změní do žluté barvy, pokud je třeba vyměnit baterii v senzoru nebo pokud server nedostal více jak 15 minut ze senzoru žádnou informaci.

Červené pole v přehledu

Pole senzoru nalevo se změní do červené barvy, jestliže jedna nebo více měřených hodnot aktivovalo nastavený alarm.

Oranžové pole v přehledu

Pole senzoru nalevo se změní do oranžové barvy, pokud došlo k aktivaci alarmu, ale nyní již není podmínka alarmu splněna (hodnoty daného senzoru jsou již na normální úrovni). Ukončení alarmu je mimojiné signalizováno pomocí tzv. push notifikace.

Upozornění (Push notifikace)

Příjem push notifikací je třeba povolit v nastavení vašeho mobilního zařízení, viz.: „Nastavení“ - „Oznámení“

Menu úpravy (EDIT)

Poklepáním tlačítka EDIT vstoupíte do menu úprav. Po ukončení poklepejte na tlačítko DONE

Přidáné nového senzoru

Poklepejte na tlačítko Add new sensor (Přidání nového senzoru), chcete-li přidat nový senzor. Poté naskenujte QR kód ze zadní strany senzoru.

Aktualizace dat

Chcete-li aktualizovat data z vašich senzorů, poklepejte na ikonu s kulatou šipkou vpravo nahoře...

Aktualizace dat

...nebo stáhněte celý přehled prstem směrem dolů.

Menu „Senzor“

Dotykem jednoho ze senzorových políček v přehledu senzorů se dostanete do menu senzoru. Po provedení změn se vrátíte do přehledu pomocí tlačítka „Back“ nebo „Dashboard“

Nedávná historie

Chcete-li zobrazit hodnoty z nedávné historie, pak posuňte seznam hodnot směrem nahoru. Uložené hodnoty za celý den stejně jako za posledních 90 dnů najdete v sekci Historie.

Baterie

Ve spodní liště se zobrazuje aktuální stav baterie zvoleného senzoru.

Nízký stav baterie

Pokud je třeba vyměnit baterie v senzoru, je o tom uživatel informován ve spodní liště a také pole nalevo od senzoru změní barvu na žlutou.

Alarmy

Pro zobrazení alarmů je nutné poklepat na tlačítko „Alerts“ ve spodní liště.

Pojmenování senzorů

Vyberte senzor a poklepejte na název senzoru. Zobrazí se klávesnice a máte možnost pojmenovat senzor dle vlastního uvážení.

Přidání alarmu

Poklepejte na tlačítko „Add alert“, chcete-li nastavit alarm měřené veličiny.

Nastavení alarmu

Dotykem prstu lze aktivovat odpovídající alarm. Alarm je aktivní, pokud je přepínač posunutý napravo a pozadí přepínače je zelené. Dotykem oblasti s tužkou lze měnit hodnotu alarmu. Lze nastavit min., max. alarm a rozsahový alarm. Není možné nastavit více jak jeden alarm pro jeden senzor.

Historie - výběr dne

V sekci historie (tlačítko vpravo na spodní liště) je možné si nechat zobrazit naměřené hodnoty za posledních 90 dnů. Nejprve je nutné zvolit konkrétní den...

Historie - naměřené hodnoty

…a pak se vám zobrazí všechny naměřené hodnoty zvoleného dne.

Historie - detail měření

Pokud poklepáte na jeden řádek z historických záznamů, tak se vám zobrazí detail měření, např. jestli byl zadán nějaký alarm.

Nastavení

V nastavení aplikace máte možnost si přizpůsobit: nastavit přehled jako výchozí obrazovku po spuštění, zakazát spánkový režim, změnit jednotky měření teploty, nastavit čas a datum, nakonfigurovat ručně bránu

Brána, aneb jak dostat data do cloudu

WEATHERHUB je modulární systém pro bezdrátové monitorování, který lze individuálně rozšiřovat. Na začátku tedy musíte vybrat vhodný startovací balíček, který obsahuje vybrané senzory a bránu. Ta je srdcem celého systému a slouží k předávání naměřených dat ze senzorů do zabezpečeného cloudového úložiště. Níže najdete bližší informace k instalaci a provozu brány.

Zapojení

Připojte bránu napájecím adaptérem do el. sítě. Poté propojte bránu a směrovač (router, switch) s kabelem LAN. Po asi 10 sekundách je brána připravena k provozu, zelená LED svítí trvale.

Zelená LED

LED bliká jednou, když zařízení není spojeno s routerem, případně není zapojen LAN kabel. LED bliká dvakrát, když brána čeká na přiřazení IP adresy z DHCP serveru. LED bliká třikrát, když brána čeká na DNS server. LED bliká čtyřikrát, když brána čeká na příjem času ze serveru.

Červená LED

Krátce po zapnutí a behěm komunikace s čidly bliká červená LED dioda.

Další funkce

Pokud obě LED blikají střídavě, tak to znamená, že zařízení vyhledává data. Po stisknutí tlačítka dojde k okamžitému odeslání všech uložených dat na server z paměti zařízení. Jednoduché senzory posílají data v intervalu 7 minut.

Je možné připojit až 50 různých čidel

V nabídce senzorů vhodných pro systém WEATHERHUB najdete kombinace vnitřních a venkovních vysílačů teploty a vlhkosti, snímače s vodotěsnou teplotní sondou (akvárium, bazén, jezírko, lednička, mrazák), dešťové snímače, měřiče rychlosti a směru větru (anemometr), detektory vody - například pro detekci vytečené pračky nebo v případě zaplavení, ale i kontaktní čidla pro monitorování oken a dveří. Podívejte se na přehled všech WEATHERHUB produktů.